ଆର୍ ଟି ଆଇ

ପ୍ରଥମ ଅପିଲେଟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ : ଡ.ଭାଗ୍ୟଲିପି ମଲ୍ଲ, ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ
ଲୋକ ସୂଚନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ : ଶ୍ରୀ ଇନ୍ଦ୍ରମଣି ତ୍ରିପାଠୀ

ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଆସିଥିବା ମୋଟ୍ ୩୬ଗୋଟି RTI ତଥ୍ୟର ସମସ୍ତ ଉତ୍ତର ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।